Τοπογραφικά Διαγράμματα


Το Τεχνικό Γραφείο δραστηριοποιείται γύρω από τις υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργωνν 
στον ιδιωτικό αλλά και δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα μπορούμε να σας προσφέρουμε άμεσα και υπέυθυνα λύσεις στους παρακάτω τομείς τοπογραφικών εργασιών.
  • Κατατμήσεις Γηπέδων 
  • Καθορισμός Αιγιαλού - Παραλίας 
  • Τομές - Κατόψεις 
  • Οριοθετήσεις οικοπέδων - αγροτεμαχίων 
  • Δασαρχείο 
  • Έκδοση Οικοδομικής Άδειας 
  • Εμβαδομετρήσεις 
  • Συμβολαιογραφικά - Μεταβιβάσεων
  • Σύσταση κάθετης και οριζόντιας ιδιοκτησίας
  • Διόρθωση κτηματολογιου