Μελέτες

Με την πεποίθησή μας ότι χτίζουμε "για εσάς μαζί με εσάς" και με τις αρχές μας, για σεβασμό στο περιβάλλον, την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων και τήρηση των κανόνων της Τέχνης και της Επιστήμης εγγυόμαστε πάντα το άριστο αποτέλεσμα.
 
Τεκμηριώνουμε τον σχεδιασμό και την κατασκευή, με πλήρη σχέδια, τεχνικές περιγραφές και προγράμματα ελέγχου ποιότητας έργου. Κάνουμε λεπτομερείς αποτυπώσεις και επιτόπους ελέγχους. Τηρούμε τις τεχνικές προδιαγραφές, τα χρονικά περιθώρια και τα κόστη στην εκτέλεση των έργων πού αναλαμβάνουμε.
 
Το γραφείο μας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό για την υποστήριξη πάσης φύσεως μελετών όπως οδοποιίας, υδραυλικών και άλλων τεχνικών και οικοδομικών έργων. 
 
Για την δημιουργία ενός λεπτομερούς και αξιόπιστου υπόβαθρου που θα αποτελέσει την βάση της μελέτης σας, μπορούμε να υλοποιήσουμε τριγωνομετρικά δίκτυα με τριγωνισμούς, υψομετρικά δίκτυα ελέγχου, λεπτομερή αποτύπωση και απεικόνιση των περιοχών μελέτης αλλά και την δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδάφους.