Υποστήριξη Εργοταξίων


Αναλαμβάνουμε το τοπογραφικό αντικείμενο τεχνικών έργων είτε αυτά είναι δημόσια έργα είτε ιδιωτικά έργα. Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία σε υδραυλικά έργα , έργα οδοποιίας , κτιριακά και λιμενικά έργα, παρέχουμε την τοπογραφική υποστήριξη του πεδίου ( αποτυπώσεις – χαράξεις ) καθώς και το επιμετρητικό μέρος του έργου ( υπολογισμός ποσοτήτων – όγκων κλπ.)

  • Χαράξεις κατασκευών
  • Χαράξεις οδών
  • Ογκομετρήσεις
  • Επιμετρήσεις
Ίδρυση & Συνόρθωση δικτύων αναφοράς & ελέγχου
  • Αποτυπώσεις αρχικής κατάστασης πρίν την έναρξη του έργου.
  • Χαράξεις κάθε είδους κατασκευής με κάθε έιδους ακρίβεια και μέθοδο, βέλτιστες λύσεις τιμής/απόδοσης και χρόνου. Οι χαράξεις τεχνικών έργων είναι ειδικότητα του γραφέιου μας.
  • Αποτυπώσεις για ελέγχους,για παραδόσεις έργων.
  • Υπολογισμοί στοιχείων χάραξης, δελτία πληρωμών, εμβαδιμετρήσεις, ογκομετρήσεις.
  • Εκδόσεις σχεδίων όπως κατασκευάστηκε, ενδιάμεσα σχέδια κατασκευών - ελλείψεις σφαλμάτων, διατομές, οριοζοντιογραφίες μηκοτομές απόκλιση από το προβλεπόμενο.